Polish Dictionary Words and Phrases

Sample Translations


Source Language (ENGLISH) Target Language (POLISH)

BUSINESS LETTER

1. It would be fairly simple for us to rewrite the plan so that it would look and sound good. Our concern here is that while the document that you provided to us is very descriptive, it is not complete. It talks about “what” you intend to do, but not so much about “how” you intend to do it. It does not discuss your goals, objectives and strategies for success. That is very important information to include for your reader. Also, we believe that the financial projections must be re-done to be consistent with U.S. standards. In other words, if you are to achieve the funding you require, we believe that there must be more consulting and study of the project.

2. We do not speak Polish and we are concerned that there may be a language problem for you to communicate your ideas and business issues to us so that we can create a highly professional business plan. For that reason, we believe that it may be in your best interest if one of us from BizPlanIt spends two days with you and your colleagues in Warsaw at the beginning of the business planning project. We have some other business matters in Europe and so we could tie a visit to you into the other work. Traveling to see you would add a little bit of additional cost to the project.

3. To repeat what I told you on the telephone, the cost for us to write a professional, U.S. standard business plan for you is US$5,500. There would be an additional cost of not more than US$1,000 for one of us to come to Warsaw to spend two days with you at the beginning of the project. If this fits within your budget and you wish to engage our firm to do this work for you, we can get started very soon after we receive your instructions. If you would like to receive a formal proposal from us, please let us know and we will send it to you in Polish.

Please feel free to respond to this email in Polish with any questions you may have.

LIST BIZNESOWY

1. Przerobienie planu w taki sposób, by wyglądał on i brzmiał dobrze nie stanowiłoby dla nas większej trudności. Jednak naszą obawę wzbudza fakt, że pomimo, iż dokument jest bardzo dobrze rozpisany i opisany, nie jest on kompletny. Mówi on “co” zamierzacie zrobić, ale nie do końca odpowiada na pytanie “jak” zamierzacie do tego dojść. Nie zawiera on Waszej misji, celów, oraz strategii jak osiągnąć sukces. Są to bardzo ważne informacje dla Waszego czytelnika. Poza tym przypuszczamy, iż przewidywane kosztorysy finansowe będą musiały być przerobione, by konsekwentnie dostosować się do amerykańskich standardów. Innymi słowy, jeśli pragniecie uzyskać zaplanowane fundusze, powinniście się bardziej skupić na skonfrontowaniu projektu z opisanymi powyżej kwestiami.

2. Nie mówimy po polsku i obawiamy się, że możecie napotkać na barierę jezykową gdy będziecie się starali nam zakomunikować swoje pomysły i zapatrywania biznesowe w trakcie przygotowywania profesjonalnego planu biznesowego. Z tego względu uważamy, że najlepszym rozwiązaniem dla Was i dla Waszych kolegów byłaby możliwość osobistego spotkania się w Warszawie jednego z naszych przedstawicieli z BizPlanIt na początku projektowania planu biznesowego. Takie wstępne spotkanie trwałoby dwa dni. W Europie zejęci jesteśmy jeszcze innymi sprawami, więc moglibyśmy powiązać spotkanie z Wami z naszymi pozostałymi zajęciami. Takie rozwiązanie wiązałoby się z niewielkim, dodatkowym kosztem dodanym do kosztów całego projektu.

3. Powtarzając to o czym rozmawialiśmy przez telefon, nasz koszt napisania profesjonalnego, spełniającego amerykańskie standardy, planu biznesowego wynosi 5,500 USD. Dodatkowym kosztem, nie przekraczającym 1,000 USD, byłoby przyjechanie jednego z naszych przedstawicieli do Warszawy na okres dwóch dni we wstępnej fazie przygotowywania planu. Jeśli powyższe kwoty mieszczą się w Państwa budżecie i chcielibyście otrzymać naszą formalną propozycję, prosimy o kontakt. Przygotujemy i wyślemy wówczas wszystkie materiały przetłumaczone na język polski.

Prosimy o odpowiedź na ten email w języku polskim; jeżeli macie jakieś pytania, z przyjemnością się do nich ustosunkujemy.


WIERSZ

Jestem niespełna dwuletnim chłopczykiem,
Dzwoniącym do Ciebie niegłośnym krzykiem.

Chciałem Ci opowiedzieć o mojej matce, która jest tak piękna i wspaniała,
Jest kochającą osobą, mówi mi o aniołach i całuje na dobranoc

Gdy ciemność już powiała

Przed moim zaśnięciem patrzy na mnie uporczywie,
Nie myśląc - ja widzę jej ból i kasłanie natarczywe.

Więc dzisiaj ukradkiem wziąłem jej telefon,
I modliłem się do Boga nie wywołując w Nim ani półton.

Gdy przemówił, moje ręce żyły swoim życiem,
Wykręcając numer nidgy wcześniej nie podany w zeszycie.

Kiedy odebrałaś, byłem już w pośpiechu,
Więc jedyne co mogłem Ci powiedzieć było na jednym wydechu:

Modlę się byś kiedyś ożenił się z moją matką, bo Twoja miłość jest prawdziwa,
Nas by to uszczęśliwiło, a jej świadomość byłaby szczerze niezłośliwa.

Próbuję jej powiedzieć to wszystko sam, ale chyba posłużę się unikiem,
Przecież jestem niespełna dwuletnim chłopczykiem.

POEM

I am just a boy no older than two,
Calling with a message from me to you.

I wanted to tell you of my mother who is so beautiful and bright,
For she is a loving person who talks about angels as

She kisses me goodnight.

Before I fall asleep she looks at me with her eyes,
Not thinking I see her pain and knowing that she cries.

So today I took her phone when she was not watching,
Aand prayed to God as he sat next to me not talking.

When he spoke my hands moved on their own,
Dialing a number I never could have known.

When you picked up I was running close on time,
So I could only tell you what I wanted in the next few lines:

I pray that someday you would marry my mother for yourlove is so true,
You would make us all happy if only she knew.

I try to tell her all by myself but I must leave that to you,
Only because I am just a boy no older than two.


Original Copy of a Polish Genealogical Document

Genealogical Document Translated into English

Genealogy Certificate

14. It took place in Warka on May 28, 1847, at six o?clock in the afternoon. Appeared Orthodox Jew Jeick ****, Rabbi of Warka City, along with Orthodox Jew Israim **** ****, bachelor living with his parents in Grojec City, born in Grojec from legally married Orthodox Jews Majer and Ryfka ****, [profession ? illegible and unrecognized], still living and residing in Grojec, eighteen years and eight months old; and along with Orthodox Jew Gitla **** ****, unmarried woman living with her parents in Warka, born in Warka from legally married Orthodox Jews **** and Tola ****, [profession ? illegible and unrecognized], still living and residing in Warka, nineteen years and seven months old. In the presence of the groom?s father, Majer ****, and the bride?s father, Szmurka ****, as well as the witnesses, Orthodox Jews **** ****, [profession ? illegible and unrecognized], 55, and Szlama ****, [profession ? illegible and unrecognized], 35, both residing in Warka; he stated that before them on this day, Israim ****, a single man, and Gitla ****, a single woman, got married in a religious ceremony; the marriage was preceded by three banns in Grojec on February sixth, thirteen, and twentieth of this year, and in Warka on April tenth, seventeenth, and twenty fourth of this year. He stated that the parents of the newlyweds verbally consented to the marriage and that nothing adverse took place. The newlyweds stated, moreover, that they did not enter into any premarital contracts. This document was read aloud in front of and signed by the present witnesses.

Jeick **** Israim ****
Szlama **** Majer ****
Szlama **** Sznurk ****
Gitla ****